Zaznacz stronę

Polityka Prywatności

PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH STRONA I SKLEP INTERNETOWY WWW.BELGIJSKIESPECJALY.PL

 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Użytkownika przez Sklep Internetowy www.belgijskiespecjaly.pl, prowadzony przez Administratora, zwany dalej Sklepem Internetowym.
 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej RODO) w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników jest: Les Boulets Menage sp. z o.o., ul. Nowe Sady 27a, 94-102 Łódź, NIP 728-013-27-39, REGON 471040003, KRS 0000196706, tel. 42 689-81-20, 42 686-08-43, e-mail: biuro@boulety.pl.
 3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego i podanie danych osobowych, zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie otrzymane przez nas dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki Użytkownik wyraził zgodę. W przypadku, gdy Użytkownik nie poda danych niezbędnych do realizacji zamówienia i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie zamówienia może być niemożliwe.
 4. Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień Użytkowników, wynikających z rozporządzenia RODO. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania lub żądania ich całkowitego usunięcia (o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa) albo do ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych. By dokonać powyższej czynności prosimy wysłać zgłoszenie na podany adres e-mail biuro@boulety.pl z informacją określającą żądanie wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji. Administrator może odmówić usunięcia danych Użytkownika wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora.
 5. Celem zbierania danych jest wystawianie faktur, wysyłka zamówień. Dla zrealizowania umowy i dostarczenia produktów konieczne jest podanie następujących danych osobowych Użytkownika: nazwisko i imię, adres do wysyłki, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, w przypadku firmy dodatkowo NIP.
 6. W zależności od przypadku dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim tylko w celu możliwości realizacji umowy: dostawcom usług kurierskich czy logistycznych, dostawcom usług księgowych, informatycznych, bankowych, płatniczych. Wszystkie te podmioty gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych.
 7. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy, wg przepisów obowiązującego prawa lub uzasadnionych interesów.
 8. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) jeżeli ma zastrzeżenia do przetwarzania jego danych osobowych przez Administratora.
 9. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany polityki prywatności poprzez publikowanie nowej na naszej stronie.
0
  0
  Koszyk
  Koszyk jest pustyPowrót do sklepu